Driftsstyret

Stiftelsesstyretstyret er stiftinga sitt øverste organ.

Styret skal ha 5 faste medlemmer og 2 varamedlemmer.

Styret skal bestå av minimum en foresatt fra skolen, minimum en bosatt i Venabygd og minimum en foresatt fra barnehagen og det kan sitte inntil 1 stk i styret som ikke er bosatt i Venabygd eller er foresatt.

Driftsstyret

Leder: Kari Laaverud Mangset

Styremedlem: Marte Brunæs Torgersen

Styremedlem: Kristian Moen

Styremedlem: Anne Mette Morken

Styremedlem: Sindre Spidsberg

Varamedlem: Thomas Gryttingslien

Varamedlem: Morten Langset

Kari L Mangset

Leder driftsstyret

Marte Brunæs Torgersen

Nestleder driftsstyret

Referat fra styremøter og årsmøter