Driftsstyret

Stiftelsesstyretstyret er stiftinga sitt øverste organ.

Styret skal ha 5 faste medlemmer og 2 varamedlemmer.

Styret skal bestå av minimum en foresatt fra skolen, minimum en bosatt i Venabygd og minimum en foresatt fra barnehagen og det kan sitte inntil 1 stk i styret som ikke er bosatt i Venabygd eller er foresatt.

Driftsstyret

Leder: Marte Brunæs Torgersen

Styremedlem: Hans – Petter Heier Ruud

Styremedlem: Kristian Malterud Moen

Styremedlem: Anne Mette Morken

Styremedlem: Per Johan Vestues Smestad

Varamedlem: Thomas Gryttingslien

Varamedlem: Andreas Valebjørg

Marte Bunæs Torgersen

Leder driftsstyret

marte_torgersen£hotmail.com

Hans- Petter Heier Ruud

Nestleder driftsstyret

hp.ruud@outlook.com

Referat fra styremøter og årsmøter