Nyttig informasjon

Søke skoleplass

Informasjon står i skjemaet du finner her.

Søke permisjon

Informasjon står i skjemaet du finner her.

Søke SFO-plass

Informasjon står i skjemaet du finner her.

Venabygd montessori skole inviterer til åpen dag lørdag 22.oktober i tidsrommet 1100-1400. Velkommen!

Skolefritidsordning

 • Skolefritidsordningen på Venabygd montessoriskole er tilbudt til alle fra 1. – 4. klasse.
 • SFO er åpen fra kl. 07.00 til 08.45 hver morgen.
 • På ettermiddagen er tilbudet fra kl. 14.30 til kl. 16.30 mandag, tirsdag og onsdag, og fra kl. 15.00 til kl. 16.30 torsdag og fredag.
 • SFO har tilbud om å holde åpent i skolens høst- og vinterferie.  Åpningstider i skolens ferier er fra kl. 08.00 – 16.00.
 • Hvis man melder seg på SFO for hele skoleåret, er ferieukene inkludert i prisen, ellers koser det kr 350 pr. dag og kr 1500 for hele uken
 • Betaling skjer den 20. hver måned. Det betales i 11 måneder. Betalingsfri måned er juli. Første måned det betales for er august.
Oppsigelse:

Plassen sies opp eller endres med to måneders skriftlig varsel, regnet fra den 1. i hver måned.

Priser:
 • 6 timer: 800 kr pr. måned.
 • 13 timer: 1400 kr pr. måned.
 • Innskudd: 200 kr pr. gjeng.
 • Feriedager: 350 kr pr. dag.
 • Ferieuke: 1500 kr pr. uke.
Aktiviteter:

Venabygd montessoriskole tilbyr ulike aktiviteter både inne og ute. Det er i perioder temabasert, her med SFO-barnas medvirkning. Klær etter vær er viktig, samt ekstra tøy er lurt å ha tilgjengelig.

Veiledende årshjul for Venabygdmontessori-SFO 22 23

Måltider:

Et måltid etter skoleslutt tilbys. 

Innmelding, endring eller oppsigelse:

Ønsker du å melde ditt barn på SFO, foreta endringer eller si opp plassen, benyttes dette skjemaet: Skolefritidsordning på Venabygd montessoriskole . Dette får du også ved henvendelse til skolen@venabygdmontessori.no .

Ofte stilte spørsmål

Montessorimateriellet stimulerer sansene og er basert på hjernens mest effektive måte å tilegne seg kunnskap på. Trygghet og  delaktighet oppmuntrer til selvstendighet.

Montessoripedagogikken bygger på Maria Montessoris egne oppdagelser og den forskning som hun drev med hele sitt liv. I sine observasjoner la hun merke til hva barna var interessert i, hva de likte å gjøre og hvordan de løste de ulike problemstillingene som dukket opp. Hun så at barn har en indre drivkraft mot å utforske og lære – og at alle barn søker mot å bli selvstendige. Hun så at barn har en fantastisk evne til å konsentrere seg når forholdene er lagt tilrette og de får holde på med noe som interesserer dem.

§ 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring (Opplæringslova)

Barn og unge har plikt til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande opplæring.

Opptak skjer fortløpende fra 1. april til 1. september.

Søknad til Venabygd montessoriskole gjøres via dette skjemaet, og sendes til rektor Janne Sønsteli janne@venabygdmontessori.no

Elever i grunnskolen og videregående skole kan ha rett til gratis skyss til skolen. For å ha rett til gratis skyss, må elevene ha følgende avstand til skolen:

 • 1. trinn – mer enn 2 km
 • 2.–10. trinn – mer enn 4 km

Elever som har en farlig eller vanskelig skolevei, har rett til gratis skyss uavhengig av hvor langt unna skolen de bor. Om veien er farlig eller vanskelig må vurderes både opp mot den enkelte eleven og veien i seg selv.  Les mer om skoleskyss på Utdanningsdirektoratets nettsider her: https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/skole-og-opplaring/skyss/elev-i-grunnskolen/?path=cehlill

Det etableres kontakt med ungdomskolen eleven skal overføres til, her med relevant informasjon som bidrar til at overgangen blir trygg og forutsigbar.

Faktorer i informasjonen som overføres skal medføre at  mottakerskolen innehar kunnskap om faglig ståsted, og metoder benyttet i opplæringen fra barneskolen.

I tillegg vil det overføres relevant informasjon om elever som har mottatt spesialpedagogisk hjelp eller annen relevant tilrettelegging.

All informasjon som overføres til mottakerskole gjøres i samarbeid med foresatte og elev.

Velkommen til åpen dag på Venabygd montessoriskole lørdag 24. oktober kl. 11.00 – 14.00. Denne dagen har alle som er interessert en unik mulighet til å få en opplevelse av hvordan det er å være elev ved Venabygd montessoriskole. Noen elever vil jobber som ved en vanlig skoledag, noen viser frem skoleprosjekt og noen har ansvar som verter av ulike slag. 

Det blir skolelotteri og kafé.

Alle inntekter fra åpen dag vil komme elevene til gode  form av fellesutstyr og/eller tur.

Ordensregler

På Venabygd montessoriskole vil vi at alle, både barn og voksne, skal ha det trygt og godt.

Gjør mot andre, det du vil andre skal gjøre mot deg.

Ser du at en trenger hjelp, gjør ditt til at han eller hun får det.

Vi skal ikke mobbe, utøve volde eller ha grov munnbruk.

Ved sykdom eller andre grunner til fravær har vi med skriftlig melding fra hjemmet.

Ødelegger man noe med vilje, må skaden erstattes.

De som skal med bussen, venter ved skolegrinda.

Skal du ut av skoleområdet i skoletiden, så spør læreren om lov.

Det er ikke lov med godteri eller tyggegummi i skoletiden.

Det er ikke lov å bruke mobiltelefon i skoletiden.

 

Ved brudd på disse reglene kan føre til:

Muntlig irettesettelse

Skriftlig advarsel

Bortvisning fra enkelttimer eller resten av dagen.

Før det blir tatt noen avgjørelse om sanksjoner så skal eleven ha mulighet til å forklare seg muntlig for skolens daglige leder eller læreren sin.